KódCZ.1.07/2.2.00/07.0311
Název projektuImplementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava
ŘešitelNovák Josef doc. Ing., CSc.
Rok zahájení2009
Rok ukončení2011
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumuHlavním cílem projektu je inovace studijních oborů v oblasti "Průmyslového inženýrství". Inovace vzdělávacích předmětů:
1)Personální management
2)Strategický management
3)Rozbory a hodnocení výrobních procesů
4)Logistika v průmyslovém podniku
5)Základy projektování
6)Certifikace výrobků
7)Metody a technika řízení
8)Ergonomie
9)Transfer technologií a management inovací
10)Controlling

chceme dosáhnout zvýšení odborných znalostí a dovedností studentů VŠB-TU Ostrava.

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti VŠB-TU Ostrava, kteří po absolvování inovovaného vzdělávacího programu budou lépe připraveni na pracovní podmínky ve firmách, čímž dojde k značnému zkrácení zapracování ve firmách.

Inovace se dotknou modifikací stávajících učebních opor a včlenění exkurzí do harmonogramu výuky. Na inovaci se budou podílet odborníci s předních strojírenských firem v regionu, kteří budou zároveň odbornými garanty souladu inovací s potřebami trhu práce a průmyslových podniků.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=CZ.1.07%2F2.2.00%2F07.0311

© 2019 VŠB-TU Ostrava