KódGA106/97/1124
Název projektuStrukturní stabilita svarových spojů chromových žárupevných ocelí a jejich degradace během dlouhodobého provozu
ŘešitelKoukal Jaroslav prof. Ing., CSc.
Rok zahájení1997
Rok ukončení1999
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumuPřerozdělování uhlíku a dusíku v okolí homogenních a heterogenních svarových spojů žárupevné martensitické oceli typu P91 a jejich modifikaci může výrazně ovlivňovat jejich strukturní stabilitu během dlouhodobého provozu a následně i jejich mechanické, k orozní a jiné vlastnosti. Podstata navrhovaného projektu spočívá ve studiu simultánní difúze uhlíku, dusíku a vybraných substitučních prvků v okolí laboratorních homogenních a heterogenních svarových spojů oceli P91 v intervalu teplot 848 až 973K (1023K) po odstupňovaném žíhání (1 až 10 000h). Následně pak bude provedeno studium strukturní stability tepelně ovlivněných pásem, oduhličených a nauhličených oblastí. Získané výsledky budou ověřeny na reálných svarových spojích. Předpokládá se využití získaný ch výsledků při optimalizaci technologie svařování (volba materiálu, vlastní technologie, tepelné zpracování), při posuzování strukturní stability svarových spojů v chemickém a energetickém strojírenství a při expertizní a kontrolní činnosti.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA106%2F97%2F1124

© 2019 VŠB-TU Ostrava