KódGA101/93/0133
Název projektuOptimalizace teplotních podmínek a deformačních rychlostí vybraných druhů ocelí z hlediska dosažení meximálních deformací
ŘešitelRusz Stanislav prof. Ing., CSc.
Rok zahájení1993
Rok ukončení1995
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumuK novým tvářecím technologiím umožňujícím tváření kovů a slitin způsobem blížícím se k termoplastickým látkám, je tváření za podmínek strukturální superplasticity. Daná oblast patří v současné době ve světě k oblastem intenzívních výzkumných prací s cíle m vypracovat nekonvenční tvářecí technologie výroby kovových součástí při odpovídajících teplotních podmínkách a deformačních rychlostech. Projekt zahrnuje zkoušky vybraných vysocetavitelných slitin, hlavně ocelí prováděných v široké teplotní oblasti i d formačních rychlostí s přihlédnutím k mezním deformačním rychlostem, při kterých tyto materiály ještě vykazují dosti vysokou citlivost na deformační rychlosti. Na základě dosažených výsledků laboratorních zkoušek budou zformulovány přesné podmínky pro na rhování konkrétních tvářecích výrobních technologií.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA101%2F93%2F0133

© 2019 VŠB-TU Ostrava