KódMSM 272300010
Název projektuVýzkum, vývoj a inovace technologií tváření, svařování, povrchových úprav a obrábění
ŘešitelBřezina Richard doc. Ing., CSc.
Rok zahájení1999
Rok ukončení2004
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypZáznamy z EVP bez programu
Předmět výzkumuV soucasném pojetí se konstruování /prumyslový design/ chápe jako návrh technického systému, v nemz kazdá jeho cást je rešena v jednote hledisek definujících funkci, tvar, materiál, technologii výroby a cenu, coz dává prostor k mnohem hlubšímu pochopení vztahu mezi technologickými procesy výroby a utvárením struktury materiálu na strane a mezi strukturou a uzitnými vlastnostmi,jez jsou nezbytné pro naplnení zádané funkce výrobku. Plné uplatnení techto prístupu a moznost vyuzití dosud nahromadených fyzikálních a technologických poznatku nabízí matematické modelování a informatika formou nejruznejších CA systému. Tyto nástroje svou modulární strukturou a vzájemnou provázaností /na principech standardu ISO 10303-STEP-Standard for Exchange of Product Model Data/ nejen umoznují, ale jsou soucasne podmíneny kolektivní, interaktivní spolupráci všech zúcastnených profesí.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)

© 2019 VŠB-TU Ostrava