KódGA106/03/0951
Název projektuSubmikronové kompozitní soustavy s katodicky vylučovanou matricí
ŘešitelKristofory František doc. Ing., CSc.
Rok zahájení2003
Rok ukončení2005
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumuSubmikronové kompozitní soustavy s katodicky vylučovanou matricí : Galvanicky vylučované kompozitní soustavy doposud užívají jemně dispergovaných částic o rozměrech nad 1um. Pokrok k němuž došlo v oboru velmi jemných sypkých hmot však již umožňujezískáva t a zpracovávat materiály s rozměrem zrn až řádu 10 nm. To může vést k dalšímu zlepšení kvality galvanických ochranných povlaků. Některá zahraniční pracoviště této skutečnosti využila a zahájila výzkum technologie a vlastností galvanickýchkompozitních so ustav s podmikronovými částicemi. Nová technologie ovšem přináší nové problémy. Elektrolyt je stabilnější, je však na přechodu ke koloidním soustavám, které se řídí alespoň částečně, jinými zákonitostmi. U nového typu lze očekávat dalšízlepšení jejich vl astností, ale vzhledem k zvýšené stabilitě elektrolytu lze uvažovat i o aplikacích na větších velikostech povrchu.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA106%2F03%2F0951

© 2019 VŠB-TU Ostrava