KódLZ1K03014
Název projektuOvěření dynamického materiálového modelu pro průmyslové aplikace
ŘešitelHrubý Jiří prof. Ing., CSc.
Rok zahájení2003
Rok ukončení2005
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProgram podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na nezávislé ověření dynamického modelu vývoje mikrostruktury ve tvářeném materiálu. Mikrostruktura i termomechanická pole reálně zpracovaného výrobku budou koplexně simulována. Pro teoretickou simulaci bude použita metodika dynamického materiálového modelu (DMM) ve spojení s metodou konečných prvků. Současně bude simulovaný výrobek reálně tvářen za totožných podmínek. Závěry simulací dynamického vývoje budou nezávisle ověřeny standardními metalografickými metodami optické, elektronové mikroskopie na skutečně tvářeném výrobku. Porovnání závěrů pak následně poslouží pro posouzení vhodnosti metody DMM pro praktické aplikace.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=LZ1K03014

© 2019 VŠB-TU Ostrava