KódGA106/00/1096
Název projektuVýzkum mechanických vlastností kompozitních materiálů s katodicky vylučovanou matricí
ŘešitelMohyla Miroslav prof. Ing., DrSc.
Rok zahájení2000
Rok ukončení2002
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumuCílem projektu je vývoj technologických postupů pro vytváření nové generace elektrolytických povlaků chrá- nících strojní součásti proti opotřebení - katodicky vylučovaných kompozitních povlaků (ECC). Stávající technologie neposkytují v řadě případů povlaky s dostatečnou tvrdostí, zejména při zvýšených teplotách. Kombinací vlastností jemně rozptýlených nekovových částic (vysoká tvrdost, kluzné vlastnosti) s vlastnostmi kovové matrice (vodivost, tažnost) vzniká nový typ materiálů, které jsou např. současně velmi odolné proti opotřebení, ale nejsou křehké. Nový typ matereiálů zvýší u extrémně namáhaných součástí odolnost proti různým typům opotřebení, zejména abrazivnímu a adhezivnímu, tudíž i jejich životnost. Výsledků lze použít investiční prostředky a nízké nároky na nákup materiálů, jelikož řešitel i spoluřešitel dává k dispozici svoji experimentální základnu.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA106%2F00%2F1096

© 2019 VŠB-TU Ostrava