KódGA101/00/0488
Název projektuRozpracování metodiky stanovení tvaru a velikosti přístřihu pro tažení dutých výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů
ŘešitelČada Radek prof. Ing., CSc.
Rok zahájení2000
Rok ukončení2002
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumuRozpracování metodiky stanovení optimálního tvaru a velikosti přístřihu pro tažení výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů s využitím trajektorii maximálních smykových napětí, vyřešení rychlého a přesného málních smykových napětí a charakteristik v hodografu rychlostí, které mají tvar logaritmických spirál. Vyhodnocení tvařitelnosti plechu, který se používá pro tažení vybraného výtažku nepravidelného tvaru s využitím zkoušek základních, napodobujících, podle nových kritérii hodnocení tvařitelnosti podle diagramů mezních deformací. Pro vybraný výtažek nepravidelného tvaru sestrojení tvaru přístřihu metodou, využívající ČSN, metodou řezů a metodou, využívající trajektorii maximálních smykových napětí a provedení jejich vzájemného porovnání. Stanoven napěťových poměrů v přírubě výtažku pomocí trajektorií maximálních smykových napětí a kinematických poměrů s využitím hodografu rychlostí bodů příruby při tažení.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA101%2F00%2F0488

© 2019 VŠB-TU Ostrava