KódGA101/95/1174
Název projektuRozpracování metodiky vyhodnocování tvářitelnosti plechů a její experimentální ověření na hlubokých výtažcích s využitím metody deformačních sítí
ŘešitelČada Radek prof. Ing., CSc.
Rok zahájení1995
Rok ukončení1997
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumu1. Rozpracování metodiky pro vyhodnocování tvařitelnosti plechů, které se používají k hlubokému tažení dutých výtažků a zjištění, které vlastnosti plechů mají hlavní vliv na úspěšnost hlubokého tažení. 2. Vyhodnocení tvařitelnosti plechů, které se v ČR n ejčastěji používají k hlubokému tažení a provedení porovnání s hlubokotažnými plechy ze SRN. 3. Zdokonalení metody deformačních sítí. 4. Experimentální ověření tvařitelnosti zkoumaných plechů na hlubokých výtažcích s využitím zdokonalené metody deformačn ích sítí.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA101%2F95%2F1174

© 2019 VŠB-TU Ostrava