KódGA101/99/0118
Název projektuAnalýza procesů objemového tváření z hlediska jejich stability, reprodukovatelnosti a homogenity vlastností výrobků
ŘešitelPetruželka Jiří prof. Ing., CSc.
Rok zahájení1999
Rok ukončení2001
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumuVýkovky a výlisky jsou základem pro výrobu vysoce namáhaných dílů na jejichž pevnostních a únavových charakteristikách podstatnou měrou závisí životnost a spolehlivost celé konstrukce. Homogenita mechanických vlastností v objemu tvářeného výrobku tak patří k základním požadavkům z hlediska dimenzování dílů a součástí. Z technologického hlediska je nehomogenita mechanických vlastností v objemu tvářeného tělesa obecně důsledkem nerovnoměrného vývoje mikrostruktury a nestability plastického toku materiálu za daných podmínek tváření. Při znalosti zákonitostí a mechanismů jimiž se tyto děje řídí je požadavkem vést technologický proces tváření (vhodnou volbou jeho parametrů) tak, aby k těmto jevům docházelo v minimální možné míře. Zatímco v běžně řešených úlohách se k výchozímu stavu materiálu a k daným podmínkám tváření predikuje konečný stav, výše nastolená úloha je k těmto inverzní.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA101%2F99%2F0118

© 2019 VŠB-TU Ostrava