KódGA101/95/1183
Název projektuLimity tvařitelnosti při plošném a objemovém tváření vícevrstvých materiálů
ŘešitelPetruželka Jiří prof. Ing., CSc.
Rok zahájení1995
Rok ukončení1996
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumuTváření je perspektivně převládající technologií zpracování intensivně vyvíjených vícevrstvých materiálů. Rozvoj technologických aplikací s využitím numerických metody analýzy i metod inženýrských je podmíněn znalostí kriterií porušení a limitů tvařiteln osti použitelných pro příslušnou úroveň analýzy. Cílem projektu je navrhnout kriteria porušení a experimentálně je ověřit při stanovení limitů tvařitelnosti pro objemové a plošné tváření.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA101%2F95%2F1183

© 2019 VŠB-TU Ostrava