2018

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
TH04010416Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů20182022
HS3451804Shape Steel a.s., Schindl20182019
HS3451802VŠchemicko-technol.vPra20182018
HS3451803VŠ chemicko-technická Pra20182018
HS3451805VŠ chemicko -technol.v Pr20182018
HS3451810PAUL WURTH, Krejčí, 352520182018
IRP/2018/239Inovace předmětu výuky - Tváření20182018

2016

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
HS3451604Ředitelství silnic a dálnic,Krejčí,352520162017
H3451603PV-Czech,Siostrzonek,372120162016
HS3451601Tediko,Ochodek,351320162016
HS3451603PV-Czech,Siostrzonek,372120162016
HS3451606Tediko,Ochodek,351320162016
SP2016/73Výzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů20162016

1996

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA101/96/0506Simulace procesů tváření za tepla užitím metody konečných prvků19961998
GA101/96/0819Aktualizace: 2005-08-1519961998

© 2019 VŠB-TU Ostrava