Historie katedry souvisí se vznikem Fakulty báňského strojnictví a katedry provozní ekonomie v roce 1951, která zabezpečovala výuku techno logických předmětů pod  vedením prof. Ing. Josefa Parýzka. V roce 1955 vznikla z této katedry samostatná katedra strojírenské technologie se stejným vedoucím. V roce 1967 se z katedry strojírenské technologie vyčlenila katedra mechanické technologie, jejímž prvním vedoucím se stal Ing. V. Sekanina.

V roce 1969 vznikly na katedře dva ústavy: ústav tváření (vedoucí doc. Ing. Zdeněk Petržela, CSc.) a ústav svařování (vedoucí prof. Ing. Jan Kučera, CSc.). V roce 1970 se stal vedoucím katedry prof. Ing. Jaroslav Veselý, CSc., kterého v roce 1979 v této funkci vystřídal prof. Ing. Horymír Srp. Katedra se přitom rozšířila o další dva ústavy: ústav projektování (vedoucí doc. Ing. Jiří Smetana, CSc.) a ústav strojírenských materiálů a povrchových úprav (vedoucí prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.). V letech 1982 - 1992 katedru vedl prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc., v roce 1992 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., v letech 1993 - 2002 doc. Ing. Richard Březina, CSc., v letech  2002 - 2013 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. a od roku 2013 je vedoucím katedry Ing. Petr Mohyla, Ph.D.


© 2019 VŠB-TU Ostrava