Ústav materiálů

Vedoucí ústavu: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.

Členové ústavu: Ladislav Urbanec; Ing. Zdeněk Štorkán; Ing. Hana Koníčková 

  • Materiálové inženýrství

  • Studium sklovitých a sklo-keramických povlaků

  • Vývoj speciálních slitinových a kompozitních povlaků vylučovaných elektrochemicky z elektrolytů Ni pro strojírenství a hutnictví

  • Studium vlivu povrchové předúpravy kovů na přídržnost povlaků, zejména organických

  • Studium vlastností organických povlaků

  • Studium dalších technologií v oblasti tvorby povlaků na kovech


© 2019 VŠB-TU Ostrava