Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium - studijní program B0715A270011 - Strojírenství

Specializace: S04 – Konstrukce strojů

Specializace: S06 - Design průmyslových výrobků

Magisterské navazující studium - studijní program N2301 – Strojní inženýrství

Studijní obor: 3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství