Skip to main content
Skip header
Title
Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field
Code
GA19-06666S
Solver
Start year
2019
End year
2021
Proposer
Grantová agentura ČR
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Standardní projekty
Summary
Hlavním cílem projektu je zkoumání proudění vzájemně nemísitelných dvousložkových kapalin (tuhá - kapalná fáze, kapalná - kapalná fáze), včetně magneticky citlivých, v tenkých a tlustých vrstvách a jejich interakce s tělesy typu ložisek, jednoduchých rotačních strojů, ... . Projekt je zaměřen na oblast počítačového modelování a experimentálního měření. Výzkumné práce se soustředí na analýzu vlivu magnetického pole na objemové síly magnetické povahy ve feromagnetické kapalině, na její mez tečení a na tuhost a tlumení kapalinného filmu a na hranici stability feromagnetických ložisek (whirl, whip). Dále bude zkoumána vzájemná interakce odpudivé hydrodynamické a přitažlivé magnetické síly, energetická transformace a disipace, vznik vírových struktur na rozhraní dvou nemísitelných kapalinných vrstev a další. Tyto jevy nejsou dosud dostatečně prozkoumány, mají však zásadní vliv na chování vyšetřovaných soustav. Proto lze očekávat, že výsledky projektu budou mít potenciál k formulaci nových technických řešení v různých oblastech.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back