KONTAKTY NA VEDENÍ
Ing. Fusek Martin, Ph.D.
Vedoucí útvaru (330)
Akademický pracovník (330)
597 323 027
A 634, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
597 323 228
A 752, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr.Ing. Bilošová Alena, Ph.D.
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
597 323 266
A 725, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rojíček Jaroslav, Ph.D.
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
597 324 412
A 632, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Hromádková Věra
Sekretářka ústavu pružnosti a pevnosti (330)
597 324 550
A 633, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Nováková Božena
Sekretářka ústavu mechaniky (330)
597 321 261
A 751, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Dr. Ing. Adámková Ludmila
Akademický pracovník (330)
597 324 552
A 632, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bartecká Jana
Akademický pracovník (330)
597 324 552
A 632, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Mgr.Ing. Bilošová Alena, Ph.D.
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
597 323 266
A 725, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Cienciala Jakub
Interní doktorand (330)
Výzkumný asistent (9332)
597 325 283
A 752, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Ferfecki Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
597 329 658
IT 312, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fojtík František, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
597 323 292
F 211, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Frydrýšek Karel, Ph.D.
Předseda akademického senátu (VŠB - TUO)
Akademický pracovník (330)
597 323 495
A 629, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Fusek Martin, Ph.D.
Vedoucí útvaru (330)
Akademický pracovník (330)
597 323 027
A 634, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Fuxa Jan, CSc.
Emeritní profesor (330)
597 323 027
A 634, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Halama Radim, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
597 321 288
A 631, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Hlaváčková Milada, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
Koordinátor zahraničních vztahů (300)
597 323 262
A 725, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Horyl Petr, CSc., dr.h.c.
Akademický pracovník (330)
597 324 351
A 726, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Hromádková Věra
Sekretářka ústavu pružnosti a pevnosti (330)
597 324 550
A 633, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Lenert Jiří, CSc.
Emeritní profesor (330)
597 324 555
A 635, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Mgr. Ličková Dagmar
Akademický pracovník (330)
597 321 232
A 630, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Machalla Vojtěch
Interní doktorand (330)
597 323 290
F 111, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Marek Martin, Ph.D.
IT specialista (330)
597 329 627
597 323 346
IT 314, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

L 7, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Maršálek Pavel, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
Research Assistant (96230)
597 324 351
597 329 584
A 726, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 442, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Nedabýlek Josef
Zaměstnanec (330)
597 325 235
F 113, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Nevřela Martin
Interní doktorand (330)
Výzkumný pracovník (9332)
597 324 312
NM 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Nohavičková Edita
Zaměstnanec (330)
597 324 358
G 224, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Nováková Božena
Sekretářka ústavu mechaniky (330)
597 321 261
A 751, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Ondrouch Jan, CSc.
Emeritní profesor (330)
597 323 182
A 724, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Paška Zbyněk
Interní doktorand (330)
597 325 273
A 752, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Pavlíček Pavel
Interní doktorand (330)
597 323 290
F 111, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Podešva Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
597 324 350
A 750, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Polzer Stanislav, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
597 324 551
A 615, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Poruba Zdeněk, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Zástupce vedoucího (330)
Akademický pracovník (330)
597 323 228
A 752, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Rojíček Jaroslav, Ph.D.
Tajemník (330)
Akademický pracovník (330)
597 324 412
A 632, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Sudhakar Anilraj
Interní doktorand (330)
Zaměstnanec (96230)
597 323 231
597 329 797
A 724, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

IT 436, Studentská 1 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šimečková Kateřina
Interní doktorand (330)
597 323 290
F 111, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šmach Jiří
Interní doktorand (330)
597 323 290
F 111, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šmiraus Jakub
Pracovník vědy a výzkumu (342)
597 324 553
597 324 529
A 639, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

E 106, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šofer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
597 323 598
G 224, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

doc. Ing. Václavek Leo, CSc.
Akademický pracovník (330)
597 324 555
A 635, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Weisz Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (330)
Výzkumný pracovník-akustik (9332)
597 324 312
NM 310, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

prof. Ing. Zapoměl Jaroslav, DrSc.
Akademický pracovník (330)
597 323 267
A 723, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Zubal Ladislav
Zaměstnanec (330)
597 323 455
L 104, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba


© 2019 VŠB-TU Ostrava