Proč si vybrat obor Aplikovaná mechanika?

• získáte vzdělání v žádané a dobře placené oblasti strojírenství
• více než 90% zadání závěrečných prací je zadáno z průmyslu
• část výuky probíhá v reálném provozu
• studenti mohou spolupracovat na vývoji studentských automobilů
• máte možnost a podporu vycestovat a studovat na zahraniční univerzitě
• probíhá příprava double diplomu v oboru (současné získání diplomu v ČR i Finsku)
• uplatňujeme lidský přístup pedagogů ke studentům
• máte možnost účasti na neformálních setkáních s pedagogy (pravidelná sportovní klání se společenským večerem)
• budete řešit úlohy technické praxe (ve výuce i formou tradiční soutěže
s firmou Continental Automotive Czech Republic)
• získáte zkušenosti s výpočty na superpočítači 

 

Seznam absolventů naleznete ZDE 

Profil absolventa

Hlubší znalosti stěžejních disciplín strojního inženýrství vytvářejí široký základ pro tvůrčí uplatnění ve strojírenství a pro další odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání. Absolvent oboru aplikovaná mechanika bude schopen provádět statickou, kinematickou a dynamickou analýzu mechanismů a konstrukcí, aplikovat lomovou mechaniku při hodnocení mezních stavů součástí a konstrukcí, posuzovat spolehlivost a životnost strojů, tepelná namáhaní, řešit technické úlohy proudění, dynamiky hydromechanických a termodynamických soustav a přenosu tepla a hmoty. V konkrétních aplikacích bude schopen využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v konstrukční, projekční a vědecko-výzkumné činnosti. Absolvent se uplatní jako výpočtář, konstruktér, nebo vývojový pracovník ve strojírenských závodech a dále po zvýšení kvalifikace v doktorandském studiu jako vědecko-výzkumný pracovník. 

 

Co s námi můžete zažít?

Na oboru Aplikovaná mechanika je tradicí i pěstování neformálních vztahů pedagogů a studentů. Pravidelně se pořádají neformální společná setkání, která jsou zpříjemněna sportovními aktivitami (lanové centrum, bruslení, bowling, fotbal, volejbal, …). Katedra Aplikované mechaniky pořádá nejen neformální setkání se studenty, kteří právě studují obor, ale i setkání bývalých absolventů. Fotky z posledního setkání naleznete ZDE

 

 Aplikovaná mechanika očima absolventa Ing. Tomáše Kubici :-)

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava