Setkání absolventů oboru Aplikovaná mechanika

Dovolte, abychom Vás pozvali na Setkání absolventů oboru Aplikovaná mechanika Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Setkání se uskuteční dne 13.5.2016 od 17:00 v hotelu Ráztoka v Trojanovicích. Pokud jste byl absolventem tohoto oboru a neobržel jste od nás pozvánku, kontaktujte nás na email: jan.urbasek@vsb.cz.

 

 © 2019 VŠB-TU Ostrava