Vedoucí Katedry Aplikované mechaniky

Ing. Martin Fusek, Ph.D., tel.: +420 597 323 027, email: martin.fusek@vsb.cz

Sekretariát

Ústav pružnosti a pevnosti - Věra Hromádková, tel.: +420 597 324 550, email:  
Ústav mechaniky - Božena Nováková, tel.: +420 597 321 261, email: 

Adresa

Katedra aplikované mechaniky - 330
VŠB-TU Ostrava
Fakulta strojní
17. listopadu 15
Ostrava-Poruba
708 33

GPS

Loc: 49°50'1.265"N, 18°9'48.965"E


© 2019 VŠB-TU Ostrava