Katedra aplikované mechaniky vyučuje předměty na Fakultě strojní a Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na VŠB-TU a v univerzitním studijním programu Mechatronika. Katedra se také podílela na přípravě akreditace nového bakalářského výzkumného studijního programu Aplikované vědy a technologie a navazujícího magisterského studijního programu Superpočítání-HPC, kde by měla zajišťovat výuku celé řady předmětů.


© 2019 VŠB-TU Ostrava