Proč se přihlásit na obor Aplikované vědy a technologie?

integral Určitý integrál v programu GeoGebra

Jedná se o unikátní obor nejen na VŠB-TUO, který kombinuje matematiku a další přírodní vědy se základy programování a inženýrskými aplikacemi. Pokud Tě něco z toho baví, nebo Tě to baví všechno dohromady, pak se jedná o optimální volbu. V průběhu bakalářského studia můžeš nahlédnout do jednotlivých technických specializací, které naše škola nabízí. Pro studium magisterské si vybereš přesně to, co Ti bude nejvíce vyhovovat.

Co už musím znát předem?

Studijní osnovy navazují na rozsah výuky na gymnáziích. Pokud máš o studium zájem a jsi absolventem jiné střední školy, můžeš si potřebné znalosti doplnit v přípravných kurzech.

lab Zařízení pro fyzikální měření

Jak bude studium probíhat?

Studium obsahuje řadu teoretických předmětů, ovšem v podání zaměřeném na řešení technických úloh. Vyučovat se bude v malých skupinách, takže můžeš počítat s individuálním přístupem pedagogů. Podstatná část výuky se odehraje v laboratořích nebo na počítačových učebnách, kde získáš mnoho praktických dovedností.

Mohu část studia absolvovat v zahraničí?

VŠB-TU Ostrava má uzavřeny smlouvy se zahraničními univerzitami o výměnách studentů, například v rámci programu ERASMUS+. Stačí si vybrat školu a obor odpovídající Tvým zájmům a můžeš se ucházet o zahraniční studijní pobyt. Nejlépe bude, když volba zahraničního studia bude souviset s tématem Tvé bakalářské práce nebo s předpokládaným studiem magisterským. Pedagogové ti ochotně poradí.

fyzlab Zařízení pro laboratorní fyzikální měření

Co budu umět, až skončím bakalářské studium?

Budeš dobře ovládat přírodovědné předměty a základy některých technických disciplín. Důležitá je hlavně provázanost těchto oblastí. „Čistý přírodovědec“ má občas problém porozumět potřebám praxe. „Čistě technicky zaměřený inženýr“ zase někdy komplikovaně hledá vhodné matematické nebo programátorské nástroje pro řešení svých úloh. Jako absolvent oboru Aplikované vědy a technologie budeš dobře připraven v obou směrech a budeš moci ihned řešit technické úlohy, které za to stojí. Které úlohy to jsou, to se dovíš také.

fext Geometrický model

Kde mohu pokračovat v navazujícím magisterském studiu?

Studijní obor Aplikované vědy a technologie je koncipován tak, aby jeho absolventi mohli nastoupit do magisterských studijních oborů orientovaných na výzkum. Takových je na VŠB-TUO celá řada. Jedná se například o připravované magisterské studijní obory zaměřené na počítání na superpočítači nebo na chemicko-energetické procesy. Můžeš si také vybrat z celé škály navazujících magisterských studijních oborů, které jsou na VŠB-TUO rozvíjeny dlouhodobě.