Je vám k dispozici knihovna studijních materiálů k většině předmětů, jejichž výuku naše katedra zajišťuje. V nabídce knihovny najdete skripta, pracovní listy a (video)sbírky řešených i neřešených úloh. Postupně přibývají také materiály psané v anglickém jazyce.   E-studovna katedry