Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
310-2010 Algebra a analytická geometrie
310-4001 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-4003 Matematická statistika a analýza dat
310-3040 Matematické modelování inženýrských úloh
310-3242 Vektorová a tenzorová analýza

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
310-2010 Algebra a analytická geometrie
310-3240 Aplikovaná matematika
310-4001 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-3040 Matematické modelování inženýrských úloh
310-2211 Matematika I
310-2212 Matematika II
310-2214 Matematika na počítači I
310-2220 Numerické metody a statistika
310-2200 Numerické metody s Matlabem
310-3241 Stochastické metody modelování
310-3242 Vektorová a tenzorová analýza
310-2210 Základy matematiky
310-2213 Zobrazovací metody

Fakulta strojní

Kód Název
310-2116 Analytická geometrie s 3D tiskárnou
310-2430 Bakalářský projekt I
310-2431 Bakalářský projekt II
310-2421 Diferenciální rovnice
310-4001 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-2113 Konstruktivní geometrie
310-2422 Matematická analýza III
310-2111 Matematika I
310-2112 Matematika II
310-2121 Matematika III
310-3141 Matematika IV
310-3142 Maticová analýza a variační počet
310-2130 Numerická matematika
310-2420 Numerické metody
310-3143 Parciální diferenciální rovnice
310-2123 Repetitorium z konstruktivní geometrie
310-2114 Repetitorium z matematiky I
310-2120 Repetitorium z matematiky II
310-2122 Repetitorium z Matematiky III
310-3140 Repetitorium z Matematiky IV
310-2115 Technická geometrie
310-4000 Vektorová a tenzorová analýza
310-2110 Základy matematiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kód Název
310-2010 Algebra a analytická geometrie
310-4001 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-3340 Matematické modelování
310-3040 Matematické modelování inženýrských úloh
310-3341 Tenzorová analýza
310-4000 Vektorová a tenzorová analýza

Fakulta stavební

Kód Název
310-4001 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-4000 Vektorová a tenzorová analýza

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kód Název
310-4001 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-4000 Vektorová a tenzorová analýza

Univerzitní studijní programy

Kód Název
310-2010 Algebra a analytická geometrie
310-2430 Bakalářský projekt I
310-2421 Diferenciální rovnice
310-4001 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
310-2422 Matematická analýza III
310-3040 Matematické modelování inženýrských úloh
310-2420 Numerické metody
310-3241 Stochastické metody modelování
310-3242 Vektorová a tenzorová analýza