FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

2018

Cyklus přednášek na téma: Smíšená metoda konečných prvků

Přednáší: Prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.

Přednášky se konají ve dnech: 8.3., 19.4. a 24.5.  vždy ve 12:30-15:45 na NK418.