FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

2018

Cyklus přednášek na téma: Smíšená metoda konečných prvků

Přednáší: Prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.

První přednáška v zimním semestru se koná 18.10. ve 12:30-15:45 na B2.