FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Noc vědců 2018

plakat_noc_vedcu_2018 Tentokrát obsadili matematici FS a FAST tři stanoviště. V počítačové učebně nové knihovny si mohli návštěvníci vyzkoušet práci s GeoGebrou. Podle připraveného návodu si mohli vytvořit například počítačovou modelaci 3D sluneční soustavy nebo animaci slunečníku a 3D brýle si nakonec odnesli domů. V místnosti MSC si mohli návštěvníci potrápit hlavu našimi hlavolamy. Ti mladší se z dramatické ukázky dozvěděli o kouzlu nekonečna a jak seřadit všechny zlomky. Pro starší byla připravena přednáška o významných českých matematicích. A kdo věnoval matematice celé odpoledne, dozvěděl se, co se v matematice událo za posledních čtyři tisíce let.

Art & Science, 6. 9. 2018

vyzdoba1str6.9.2018 se na akci Art & Science pod jedním stanem sešli matematici stavební a strojní fakulty. Dopoledne u nás procvičili své mozky středoškoláci při výpočtu obvodu a obsahu zajímavého mnohoúhelníku, odpoledne jsme u stánku přivítali návštěvníky všech věkových kategorií. Naším cílem bylo ukázat, jak může pomoci jednoduché matematické struktury vzniknou téměř umělecké dílo. Papírové čtyřstěny, které jste nám pomohli vytvořit, se postupně stávaly součástí Sierpińského čtyřstěnu. I přes nelehkou strategickou pozici, kdy nám z jedné strany konkurovalo laserové bludiště a z druhé strany studentská formule, nabýval s rostoucí pyramidou náš stánek na popularitě a v šest večer jsme dětem museli "rvát" pastelky a nůžky z rukou, abychom mohli skončit. Vzhledem k výsledku, ke kterému jsme se dopracovali (128 dílků z plánovaných 1024), máme o program postaráno na dalších sedm let. Moc všem za dnešek děkuji, byli jste úžasní !!!