SOVIČKA: Smíšená metoda konečných prvků XV, 21. 2. 2019

Pozvanka_SOVICKA_21_02_2019

prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.

Teorie, konvergence a numerická realizace.

Čtvrtek 21. února 2019, 12:30-15:45, B1, VŠB-TU Ostrava.

SOVIČKA: Řízení mechanických systémů a variační síly, 6. 2. 2019

SOVICKA_06_02_2019

Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D., Katedra fyziky, matematiky a techniky, PU v Prešove

Představení konceptu variačních sil v mechanice a možnosti využití tohoto pojmu při řízení pohybu jednoduchých mechanických systémů.

Středa 6. února 2019 ve 12.30, NK201, VŠB-TU Ostrava.

Pozvánka v PDF

Tutoriál v Math Support centre: Naučme se derivovat!, 22. 1. 2019

tut6pozv


Dobrovolný seminář pro studenty prvního ročníku VŠB, při kterém jsme se snažili procvičit všechny pravidla na derivování funkcí. Ukazovali jsme studentům, jak poznají, kterým pravidlem se řídit při konkrétních zadáních. Trénovali jsme také úpravu výrazu do tvaru vhodného pro další výpočty. Vše jsme ukazovali na typických funkcích, které studenti mohou potkat u semestrálních prací, zápočtových a zkouškových písemek. Na závěr jsme ukazovali využití derivace při řešení praktické extremální úlohy.

Tutoriálu se zúčastnilo 33 studentů a vedli jej Jan Kotůlek, Kateřina Kozlová a Arnošt Žídek.

úterý 22. 1. 2019 ve 12:30, NK201

Tutoriál v Math Support centre: Analytická geometrie aneb jak se zorientovat v prostoru, 17. 1. 2019

tut5

Dobrovolný seminář z analytické geometrie pro studenty všech fakult VŠB. Úkolem bylo ukázat základní principy analytické geometrie. Popis geometrických útvarů (přímka, rovina) v třírozměrném prostoru. Výpočet vzájemných poloh a metrických úloh. Pro lepší vybudování prostorové představivosti jsme počítané úlohy zároveň ukazovali v počítačové projekci pomocí programu GeoGebra.

Tutoriál vedli Radka Hamříková, Jan Kotůlek a Arnošt Žídek a zúčastnilo se ho 14 studentů.

čtvrtek 17. 1. 2019 ve 14:00, NK201

Zimní soustředění MOFO, 7.-9. 12. 2018

Tato akce byla určena nejen pravidelným účastníkům letního soustředění, ale také všem řešitelům matematické a fyzikální olympiády a ostatním žákům a studentům ZŠ a SŠ se zájmem o matematiku a fyziku ve věku od dvanácti do dvaceti let, tzn. netradiční relax - přednášky a soutěže z matematiky a fyziky, bazén, sauna, bowling, stolní tenis, trocha turistiky.

SOVIČKA: Mnohoznačné fraktály a hyperfraktály, 28. 11. 2018

Pozvanka_SOVICKA_28_11_2018

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF UPOL

V první části přednášky bude vyložena klasická teorie mnohoznačných fraktálů a hyperfraktálů, ve druhé části představím svá vlastní zobecnění a nové přístupy.

Středa 28. listopadu 2018 ve 12.30 – 14.00 v místnosti B2.

Den Zlepši si techniku, 8. 11. 2018

Pozvanka_SOVICKA_6_12_2018

čtvrtek 8. 11. 2018 v 9 – 14 hodin

Jak matematik vidí svět?


V rámci univerzitní akce Zlepši si techniku vystoupili u společného stánku opět matematické katedry fakult strojní a stavební a zájemcům z řad základních a středních škol ukazovali čím se ve své profesi zabývá matematik. Snažili jsme se studentům ukázat krásu prostorové představivosti a seznamovali je pomocí soutěžního úkolu s tím, jak se liší geometrie v prostoru od geometrie v rovině. Na akci jsme prezentovali také naše projekty. U stánku jste mohli potkat spoustu tutorů Math Support Centre a také kolegy z GeoGebra institutu.

Tutoriál v Math Support centre: Naučme se derivovat!, 7. 11. 2018

tut2pozv


Dobrovolný seminář pro studenty prvního ročníku VŠB, při kterém jsme se snažili procvičit všechny pravidla na derivování funkcí. Ukazovali jsme studentům, jak poznají, kterým pravidlem se řídit při konkrétních zadáních. Trénovali jsme také úpravu výrazu do tvaru vhodného pro další výpočty. Vše jsme ukazovali na typických funkcích, které studenti mohou potkat u semestrálních prací, zápočtových a zkouškových písemek. Na závěr jsme ukazovali využití derivace při řešení praktické extremální úlohy.

Tutoriálu se zúčastnilo 25 studentů a vedli jej Kateřina Kozlová a Arnošt Žídek.

středa 7. 11. 2018 14.15, NK201

Tutoriál v Math Support centre: Náhodné veličiny a kde je najít, 31. 10. 2018

tut2pozvPrvní dobrovolný seminář ze Statistiky. Seznámili jsme studenty s různými náhodnými veličinami a jejich rozděleními. Ukazovali jsme, jak poznat veličinu diskrétní od veličiny spojité a o které rozdělení pravděpodobnosti se jedná při různých praktických úlohách.  Reálné úlohy z praxe jsme pak nejen počítali, ale také zpracovávali v Geogebře i Excelu.

Tutoriál vedly Petra Schreiberová a Marcela Rabasová.

Přednáška: Smíšená metoda konečných prvků, 18. 10. 2018

Cyklus přednášek na téma: Smíšená metoda konečných prvků

Přednáší: Prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.

První přednáška v zimním semestru se konala 18.10. ve 12:30-15:45 na B2.

Tutoriál v Math Support centre: Nebojte se funkcí!, 18. 10. 2018

tut1pozvDobrovolný seminář, kde jsme studentům vysvětlovali grafy jednotlivých elementárních funkcí a ukazovali, jakým způsobem s nimi pracovat a jak ovlivňují změny jednotlivých parametrů ve funkčních předpisech chování grafů příslušných funkcí. Vše jsme ukazovali na příkladech od jednoduchých funkcí lineárních či kvadratických až po funkce exponenciální, logaritmické a goniometrické. Situace si studenti mohli prohlédnout i na počítačovém programu Geogebra. Na závěr jsme se dostali až k řetězovce - grafu hyperbolického kosinu.

Tutoriál vedly Zuzana Morávková, Monika Jahodová a Jana Volná.

Noc vědců 2018, 5. 10. 2018

plakat_noc_vedcu_2018Tentokrát obsadili matematici FS a FAST tři stanoviště. V počítačové učebně nové knihovny si mohli návštěvníci vyzkoušet práci s GeoGebrou. Podle připraveného návodu si mohli vytvořit například počítačovou modelaci 3D sluneční soustavy nebo animaci slunečníku a 3D brýle si nakonec odnesli domů. V místnosti MSC si mohli návštěvníci potrápit hlavu našimi hlavolamy. Ti mladší se z dramatické ukázky dozvěděli o kouzlu nekonečna a jak seřadit všechny zlomky. Pro starší byla připravena přednáška o významných českých matematicích. A kdo věnoval matematice celé odpoledne, dozvěděl se, co se v matematice událo za posledních čtyři tisíce let.

Art & Science, 6. 9. 2018

vyzdoba1str6.9.2018 se na akci Art & Science pod jedním stanem sešli matematici stavební a strojní fakulty. Dopoledne u nás procvičili své mozky středoškoláci při výpočtu obvodu a obsahu zajímavého mnohoúhelníku, odpoledne jsme u stánku přivítali návštěvníky všech věkových kategorií. Naším cílem bylo ukázat, jak může pomoci jednoduché matematické struktury vzniknou téměř umělecké dílo. Papírové čtyřstěny, které jste nám pomohli vytvořit, se postupně stávaly součástí Sierpińského čtyřstěnu. I přes nelehkou strategickou pozici, kdy nám z jedné strany konkurovalo laserové bludiště a z druhé strany studentská formule, nabýval s rostoucí pyramidou náš stánek na popularitě a v šest večer jsme dětem museli "rvát" pastelky a nůžky z rukou, abychom mohli skončit. Vzhledem k výsledku, ke kterému jsme se dopracovali (128 dílků z plánovaných 1024), máme o program postaráno na dalších sedm let. Moc všem za dnešek děkuji, byli jste úžasní !!!