FS Fakulta strojní
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Zimní soustředění MOFO, 7.-9. 12. 2018

Také v letošním roce proběhne zimní soustředění MOFO. Tato akce je určena nejen pravidelným účastníkům letního soustředění, ale také všem řešitelům matematické a fyzikální olympiády a ostatním žákům a studentům ZŠ a SŠ se zájmem o matematiku a fyziku ve věku od dvanácti do dvaceti let, tzn. netradiční relax - přednášky a soutěže z matematiky a fyziky, bazén, sauna, bowling, stolní tenis, trocha turistiky.

SOVIČKA: Mnohoznačné fraktály a hyperfraktály, 28. 11. 2018

Pozvanka_SOVICKA_28_11_2018

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF UPOL

V první části přednášky bude vyložena klasická teorie mnohoznačných fraktálů a hyperfraktálů, ve druhé části představím svá vlastní zobecnění a nové přístupy.

Středa 28. listopadu 2018 ve 12.30 – 14.00 v místnosti B2.

Den Zlepši si techniku, 8. 11. 2018

Pozvanka_SOVICKA_6_12_2018

čtvrtek 8. 11. 2018 v 9 – 14 hodin

Jak matematik vidí svět?


V rámci univerzitní akce Zlepši si techniku vystoupili u společného stánku opět matematické katedry fakult strojní a stavební a zájemcům z řad základních a středních škol ukazovali čím se ve své profesi zabývá matematik. Snažili jsme se studentům ukázat krásu prostorové představivosti a seznamovali je pomocí soutěžního úkolu s tím, jak se liší geometrie v prostoru od geometrie v rovině. Na akci jsme prezentovali také naše projekty. U stánku jste mohli potkat spoustu tutorů Math Support Centre a také kolegy z GeoGebra institutu.

Tutoriál v Math Support centre: Naučme se derivovat!, 7. 11. 2018

tut2pozv


Dobrovolný seminář pro studenty prvního ročníku VŠB, při kterém jsme se snažili procvičit všechny pravidla na derivování funkcí. Ukazovali jsme studentům, jak poznají, kterým pravidlem se řídit při konkrétních zadáních. Trénovali jsme také úpravu výrazu do tvaru vhodného pro další výpočty. Vše jsme ukazovali na typických funkcích, které studenti mohou potkat u semestrálních prací, zápočtových a zkouškových písemek. Na závěr jsme ukazovali využití derivace při řešení praktické extremální úlohy.

Tutoriálu se zúčastnilo 25 studentů a vedli jej Kateřina Kozlová a Arnošt Žídek.

středa 7. 11. 2018 14.15, NK201

Tutoriál v Math Support centre: Náhodné veličiny a kde je najít, 31. 10. 2018

tut2pozvPrvní dobrovolný seminář ze Statistiky. Seznámili jsme studenty s různými náhodnými veličinami a jejich rozděleními. Ukazovali jsme, jak poznat veličinu diskrétní od veličiny spojité a o které rozdělení pravděpodobnosti se jedná při různých praktických úlohách.  Reálné úlohy z praxe jsme pak nejen počítali, ale také zpracovávali v Geogebře i Excelu.

Tutoriál vedly Petra Schreiberová a Marcela Rabasová.

Přednáška: Smíšená metoda konečných prvků, 18. 10. 2018

Cyklus přednášek na téma: Smíšená metoda konečných prvků

Přednáší: Prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.

První přednáška v zimním semestru se konala 18.10. ve 12:30-15:45 na B2.

Tutoriál v Math Support centre: Nebojte se funkcí!, 18. 10. 2018

tut1pozvDobrovolný seminář, kde jsme studentům vysvětlovali grafy jednotlivých elementárních funkcí a ukazovali, jakým způsobem s nimi pracovat a jak ovlivňují změny jednotlivých parametrů ve funkčních předpisech chování grafů příslušných funkcí. Vše jsme ukazovali na příkladech od jednoduchých funkcí lineárních či kvadratických až po funkce exponenciální, logaritmické a goniometrické. Situace si studenti mohli prohlédnout i na počítačovém programu Geogebra. Na závěr jsme se dostali až k řetězovce - grafu hyperbolického kosinu.

Tutoriál vedly Zuzana Morávková, Monika Jahodová a Jana Volná.