Tiskové zprávy

Infoservis > Tiskové zprávy

Beer košt ovládli energetici

Třetí ročník netradiční soutěže, která studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nejen pomáhá lépe pochopit odborné učivo, ale také zvládat další potřebné dovednosti, má po dnešku své vítěze. Nejlépe obstáli energetici, a určitě ne proto, že jsou z pořádající katedry; v tajném hlasování totiž rozhodovali o výsledku všichni, kteří se ve středu 17. prosince ráno přišli podívat na Beer košt do auly technické univerzity.

Vývoj sedadel pro kanadské vlaky vede absolvent Fakulty strojní VŠB-TUO

Na základě spolupráce mezi Fakultou strojní se společností BORCAD cz s.r.o., proběhla veřejná prezentace železničního dvojsedadla Comfort.

© 2016 VŠB-TU Ostrava