Tiskové zprávy

Infoservis > Tiskové zprávy

Univerzita třetího věku: ještě je čas podat si přihlášku!

Obor Energetika třetího tisíciletí opět v tomto školním roce otevírá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) v rámci Univerzity třetího věku. Dvouletý studijní obor pro seniory zahajuje výuku již 6. října 2014. Přihlášky mohou budoucí studenti podávat osobně, nebo elektronicky na studijním oddělení Fakulty strojní.

© 2011 VŠB-TU Ostrava