Tiskové zprávy

Infoservis > Tiskové zprávy

Doktorand vymyslel nový systém chlazení brzdového systému závodních aut

Marek Gebauer, student Fakulty strojní, navrhl princip dvojího chlazení brzdového systému závodních aut.

Zevní fixátory vyvinuté na VŠB-TUO zkracují léčbu zlomených končetin

miniatura
Tým vědců VŠB-TUO vyvíjí lékařské nástroje pro vnější zpevnění zlomených končetin. Takzvané zevní fixátory jsou sestaveny z nových materiálů, které likvidují či brání rozmnožování bakteriím (nižší riziko infektu), a které pacienti také lépe snášejí. Multidisciplinární vědecký tým složený z různých fakult VŠB-TUO spolupracuje pod vedením docenta Karla Frydrýška na vývoji zevních fixátorů s Fakultní nemocnicí Ostrava a Úrazovou nemocnicí Brno a výrobcem MEDIN a.s.

Beer košt ovládli energetici

Třetí ročník netradiční soutěže, která studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nejen pomáhá lépe pochopit odborné učivo, ale také zvládat další potřebné dovednosti, má po dnešku své vítěze. Nejlépe obstáli energetici, a určitě ne proto, že jsou z pořádající katedry; v tajném hlasování totiž rozhodovali o výsledku všichni, kteří se ve středu 17. prosince ráno přišli podívat na Beer košt do auly technické univerzity.

Vývoj sedadel pro kanadské vlaky vede absolvent Fakulty strojní VŠB-TUO

Na základě spolupráce mezi Fakultou strojní se společností BORCAD cz s.r.o., proběhla veřejná prezentace železničního dvojsedadla Comfort.

© 2016 VŠB-TU Ostrava