Tiskové zprávy

Infoservis > Tiskové zprávy

Zdeněk Šmída zvítězil v 11. ročníku Studentské ceny ENVIROS

miniatura
Doktorand Fakulty strojní ovládl studentskou kategorii soutěže Českého energetického a ekologického projektu. Vyhrál se svou diplomovou prací „3D numerický výpočet proudění v kompletním stupni experimentální parní turbíny T1MW vliv geometrie a proudových parametrů na účinnost.“ Cena byla Zdeňkovi Šmídovi předána 11. listopadu 2014 v Betlémské kapli v Praze za účasti významných osobností, včetně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Univerzita třetího věku: ještě je čas podat si přihlášku!

Obor Energetika třetího tisíciletí opět v tomto školním roce otevírá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) v rámci Univerzity třetího věku. Dvouletý studijní obor pro seniory zahajuje výuku již 6. října 2014. Přihlášky mohou budoucí studenti podávat osobně, nebo elektronicky na studijním oddělení Fakulty strojní.

© 2014 VŠB-TU Ostrava