Formuláře

Studijní záležitosti

Doktorské studium

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce


© 2015 VŠB-TU Ostrava