Formuláře

Studijní záležitosti

Doktorské studium

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce


© 2014 VŠB-TU Ostrava