Vedení fakulty

děkan

Ivo Hlavatý doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Tel.: 597 321 247, 597 323 152

proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy

doc. Ing. Sylva Drábková, PhD.
Tel.: 597 324 386

proděkan pro bakalářské a magisterské studium

Radek Čada prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Tel.: 597 323 289

proděkan pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště

Robert Čep

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Tel.: 597 3231 93

proděkan pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí

Jiří Fries doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Tel.: 597 324 207

zástupce proděkana pro externí pracoviště

Dr. Ing. Anna Plchová
Tel.: 597 324 583

tajemnice fakulty

 

Ing. Zuzana Kmětíková
Tel.: 597 324 474

předseda akademického senátu fakulty

doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Tel.: 597 323 495

předseda studentské komory akademického senátu fakulty

Ing. Tomáš Neumann
tomas.neumann@vsb.cz
Tel.: 597 324 271

© 2016 VŠB-TU Ostrava